På Uppsa(L)amöten träffar Uppsalabor som är intresserade av Liberalernas politik och medlemmar varandra, och kommunalråd och andra förtroendevalda. Vi samtalar om aktuell politik och arbetar gemensamt för att vässa Liberalernas politik.