Kunskapen om äldre behöver öka i sjukvården. Varje vårdcentral ska på sikt bli en äldrevårdcentral. Äldre patienter ska ha möjlighet till hembesök av husläkare och distriktssköterska och kunna välja en geriatriker som husläkare. Vi vill se fler specialistsjuksköterskor i geriatrik, äldrehälsa och demens på vårdcentralerna. Stillasittande ödelägger äldres aptit och hälsa, vilket gör arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster till ovärderliga.

Vi vill införa äldremottagningar i varje kommun för frågor om det friska åldrandet, hjälp med genomgång av medicin och för en fast vårdkontakt. Uppdraget föreslås bli ett tilläggsuppdrag inom vårdcentralsuppdraget. Ofta hamnar de äldre och deras anhöriga i kläm mellan det som är regionens ansvar och det som är kommunens ansvar. Vi vill införa en gemensam äldrenämnd för att få bättre samordning.

Liberalerna vill inrätta ett geriatriskt centrum vid Samariterhemmet med dygnet-runt-öppen äldrevårdcentral och direktinläggning till närvårdsplatser intill. För att ge äldre och multisjuka trygghet och kontinuitet vill vi inrätta fler närvårdsplatser i hela regionen och utöka samarbetet med kommunerna. Patienter ska säkert kunna röra sig mellan vårdformer. Sjukhusansluten hemsjukvård ska erbjudas fler.

Färre borde vänta på akutmottagning innan de skrivs in på vårdavdelning: snabbspår ökar hälsan och låter fler återvända till sitt tidigare hem. Många sjukhusinläggningar skulle helt kunna förhindras om kommunal personal hade större kunskap om äldres behov. Regionen bör utbilda personal i äldreboenden. Studier visar att vårdpersonal inte upptäcker undernärda äldre patienter. Det krävs därför ett regionövergripande samarbete mot äldres undernäring. Vi vill öka antalet dietister i äldrevården och satsa på äldres tandhälsa.

Sorg och ensamhet kan tära på en människas aptit. Fler äldre ska få möjlighet att äta med sällskap. Patienter i riskzonen bör uppmuntras och hjälpas att utnyttja dagrum och patientmatsalar. Det sparar vårddygn, minskar läkemedelsanvändning och gör skillnad för människors livskvalitet.

 

Klicka här för att komma tillbaka till vårt valprogram

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.