VÅR POLITIK:

  • Barn och ungas psykiska ohälsa måste upptäckas och hjälpas i tid.
  • BUP ska åter öppnas upp i Tierp, Östhammar och Bålsta.
  • Rekrytera till Region Uppsala från hela länet. Möjliggör att jobba under pendlingen.
  • Starta blåljuspsykiatri för att hjälpa personer i kris- eller suicidsituationer. 

UPPTÄCK UNGAS PSYKISKA OHÄLSA OCH GE HJÄLP I TID

Fler än varannan ungdom drabbas av någon form av psykisk ohälsa. I en grupp på trettio är i genomsnitt tre unga drabbade. I regionen har väntetiderna för att få träffa en psykolog och få en diagnos i många fall uppgått till flera månader. Det anser vi liberaler är oacceptabelt. Unga ska få vård för sin psykiska ohälsa inom den utsatta vårdgarantin, det vill säga inom trettio dagar.

BUP SKA FINNAS I TIERP, ÖSTHAMMAR OCH BÅLSTA

Det är viktigt att ha nära till vården för att säkerställa att vårdgarantin efterlevs. Därför vill Liberalerna i barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, återigen ska vara tillgänglig även i Tierp, Östhammar och Bålsta. För oss liberaler är det viktigt att våra gemensamma skattemedel prioriteras med stor omtanke. Den omtanken anser vi att regionens barn och unga och deras psykiska välmående förtjänar.

REGION UPPSALA SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

För att kunna öka tillgängligheten av BUP i Tierp, Östhammar och Bålsta behöver Region Uppsala attrahera mer kompetens. Redan idag leder personalbristen till stora köer i regionen. Liberalerna anser att Region Uppsala ska satsa på att rekrytera från hela regionen och möjliggöra att vissa arbetsuppgifter kan utföras under pendlingen till jobbet.

TILLGÄNGLIG OCH SAMORDNAD VÅRD

Elevhälsan, primärvården, samtalsmottagningar och ungdomsmottagningar ska vara tillgängliga och likvärdiga för regionens alla barn och unga. Liberalerna anser att det ska vara lika enkelt att få vård för ångest eller nedstämdhet som det är att få vård för halsfluss. Elevhälsa, vård och i förekommande fall socialtjänst ska tillsammans gå igenom bästa sätt att ge vård åt den unga och dess närstående. Det gäller både orsak och symtom. Även förebyggande familjerådgivning ska vara mer tillgängligt för fler.

INFÖR BLÅLJUSPRSYKIATRI FÖR ATT MÖTA KRISER

Ibland hamnar en människa i kris. När det händer måste samhället reagera ögonblickligen för att hjälpa. Liberalerna anser att kriser eller självmordssituationer som idag hanteras av polis, istället ska mötas med utbildad vårdpersonal. Blåljuspsykiatri ska införas, för att så snabbt som möjligt och på bästa sätt avvärja krissituationen.

Läs mer:

Mer om att få psykisk hjälp i tid. 

Mer om vikten av att ge barn vård i tid för psykisk ohälsa. 

Varför det behövs fler BUP-mottagningar i länet. 

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.