VÅR POLITIK:

  • Din bakgrund avgör inte din framtid. Det gör du.
  • Bryt bidragsberoendet med språk och sänkta trösklar på arbetsmarknaden.
  • Förebilder ger framtidshopp – barn ska se sina föräldrar gå till jobbet.
  • Jämställdheten ska gälla alla och hedersförtrycket måste bekämpas.

JOBBET ÄR EN BILJETT IN I SAMHÄLLET

Jobb är en nyckel till integration. För unga och nyanlända vill vi sänka trösklarna in på arbetsmarknaden komma in på arbetsmarknaden genom inträdesjobb. Det innebär enklare regler för arbetsgivare och en lägre lön för arbetstagare. Den som får ett inträdesjobb får en språngbräda in på arbetsmarknaden och in i samhället. På lokal nivå är välfärdsjobb, praktik, utbildning och jobbmatchning, stöd för att starta företag och ett bra företagsklimat förutsättningar för en integration som fungerar i praktiken. Det går att lyckas i drömmarnas land Sverige, men det kräver flit.

FEMINISM I FÖRORTEN

Förortens feminister måste synas och kvinnor i förorten ska ha samma möjlighet som alla andra att bli självständig. Många kvinnor har gått genom eld och vatten för att ta sig till friheten i Sverige. Den beslutsamheten ska inte kvävas av att bero ekonomiskt på en man och att inte få foten in på arbetsmarknaden. Alla ska exempelvis kunna ta del av SFI under föräldraledigheten. Välfärds- och inträdesjobb måste också nå kvinnor för att ge en chans till språkinlärning på jobbet. Jobb och språk ger inte bara möjlighet till självförverkligande, utan också ekonomisk och social självständighet.

INGEN HEDER I HEDERSFÖRTRYCK

Tiotusentals pojkar och flickor lever i ofrihet mitt i samhället. De lever under hedersförtryck. Hedersförtrycket visar sitt fula ansikte i form av begränsningar, skam, oskuldskontroller och tvångsäktenskap. Inte många mäktar med att trotsa. En som trotsade och fick betala det högsta priset var Fadime Sahindal som mördades år 2002 i Uppsala. 

Det är avgörande att ta krafttag mot hedersförtrycket i länet. På nationell nivå budgeterar vi för en halv miljard kronor under fyra år för att stärka och permanenta insatser mot hedersförtryck. Även andra myndigheter ska utbildas i hedersförtryck, vilket inkluderar till exempel polis, vård, skola och socialtjänsten i länet. Hederskontexten hos ett brott ska vara en försvårande omständighet i brottsbalken och leda till strängare straff. Icke-svenska medborgare som begår hedersbrott här i landet ska alltid prövas för utvisning. Den som är utsatt ska också få ökat skydd genom permanent skyddad identitet. 

TRYGGHET I ALLA STADSDELAR

Jämställdhet och feminism är centralt för Liberalerna. För oss är det självklart att stödja förortens feminister. Tillit, frihet, rättsstat och integration ska vara lika mycket värt i våra förorter som i alla andra stadsdelar. Alla har rätt att känna sig trygg och röra sig fritt, oavsett var hen bor. Därför är det absolut nödvändigt att kommunen och civilsamhället syns i alla stadsdelar och att hedersförtrycket bekämpas.

Vi tror på vikten av att ha förebilder. Barn ska se sina föräldrar gå till jobbet. Barnen själva ska gå till skolan med framtidstro och kunna välja sin väg själv. Personer som står utanför arbete i otrygga områden kan arbeta som trygghetsvärdar. Det ger tredubbel effekt; tryggare stadsdelar, fler jobb och fler barn som får se sina föräldrar gå till jobbet om dagarna.

LÄS MER:

Mer om inträdesjobb.

Vikten av att kunna svenska språket i Sverige. 

Liberalernas integrationspolitik. 

Gulan Avci (L) om vikten av att nyanlända kvinnor får ett första jobb. 

Mer om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Maria Weimer (L) om hedersförtryck och att förvalta Fadimes arv. 

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.