Liberal kulturpolitik fokuserar på mångfald, frihet, tillgänglighet och hög kvalitet. Om tio år ska vår region vara ett kreativt centrum med internationell lyskraft. Kulturen ska ha en självklar plats i sjukvården. Kultur kan göra sjukdomstid värdig och förbättra hälsa. Patienter ska kunna låna läsplattor med böcker, musik och konst.

Liberalerna vill anslå en fast summa om 6 miljoner varje år till investeringar i offentlig konst inom regionen. Konst i vårdmiljöerna ska vara av hög kvalitet och finnas för invånare, personal och besökare, men främst för patienterna. Regionens konstnärer ska finnas representerade bland inköpen. Lokala kulturmiljöer ska utvecklas, liksom samarbetet mellan kultur, kreativ sektor och universiteten. Vi vill främja deltagande och skapande, liksom kulturens del i livskvalitet och regional utveckling med barn och unga i fokus.

Liberalerna i region Uppsala har antagit följande kulturprogram:

Kulturmiljön i regionen

• Låt Upplandsmuseet ta över Gamla Uppsala museum från Riksantikvarieämbetet, sammanföra med Disagården kulturcentrum bygga upp ett vendeltid/vikingatidmuseum.
• Utveckla Wik till ett natur- och kulturcentrum.
• Inrätta ett Besökscentrum för Vallonbruken i Uppland.

Bild- och formkonsten

• Bygg upp ett museicenter för konst och kunskapssökande med Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Scenkonsten

• Öka Musik i Upplands samarbete med Uppsala Konsert och Kongress.
• Inrätta en scenkonstkarusell för teater-, musik- och dans.
• Ta fram föreställningar av, med och för barn och unga.

Kulturliv för alla

• Skapa ett digitalt Artotek med regionens konst.
• Prioritera barn- och ungas skapande genom ”Skapande skola”-projekt och kulturbuss för elever i hela regionen.
• Fokus på mångfald och nationella minoriteters kulturella identitet.

Litteraturen

• Stödja ungas skapande, t.ex. genom ett berättarministerium.
• Minska pojkars underläge i läsandet.
• Lyft fram regionens litterära arv och uppländsk litteratur.
• Främja mötesplatser för författare och litteraturverksamhet.
• Låt regionen bli fristad för förföljda författare.

Kultur och hälsa

• Låna ut läsplattor till patienter med lång vårdtid för läsning av böcker, spelande av musik och visningar av digitaliserad konst.
• Prioritera kroniskt sjuka patienter i kulturverksamheten.
• Stöd studieförbundsverksamhet för människor med funktionsnedsättning och/ eller psykisk ohälsa.
• Låna ut konst till patienter med lång vårdtid.
• Ta fram en konstpolicy för regionen som betonar kvalitet och att regionens konst finns till främst för patienterna.
• Stötta forskning om kultur i vården.

Kultur, kreativa sektorn och samhällsutvecklingen

• Fördjupa samarbetet mellan regionens kultur och universiteten.
• Stödja studieförbund, folkhögskolor, bibliotek, Film i Uppland och Hemslöjden, särskilt för barn och unga.
• Stärka internationella festivaler.

Konst i det offentliga rummet

• Anslå en fast summa om 6 miljoner varje år till investeringar i offentlig konst inom regionen.
• Sprida den offentliga konsten i hela regionen.
• Visa samtida konst på offentliga platser.
• Anordna digitala konstfestivaler.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.