Forskning skapar morgondagens sjukvård, men bortprioriteras av sjukvården (SOU 2009:43). Vår region ska lägga mer resurser på forskning än de flesta andra, ha separat forskningsbudget och -strategi. Alla yrkesgrupper behöver vara delaktiga i sjukvårdens utveckling.

Liberalerna vill se fler kliniska prövningar av nya läkemedel, vacciner och medicintekniska produkter, bla genom en länsövergripande patientstudiekoordinator. Vi har även fått bifall till en motion om en innovationsfond för att utveckla vården och finansiera prövningar av ”olönsamma” behandlingar, tex för sällsynta sjukdomar.

Kunnig personal är grundläggande i god sjukvård. Relationen mellan sjukvården och Uppsala universitet är därför en grundpelare: utbildningsfrågorna måste prioriteras för sjukvårdens långsiktiga utveckling. Kliniska forskare ska ha god forskningstid. All vård, oavsett driftsform, ska delta i utbildning, vidareutbildning och forskning. Akademiska sjukhuset måste utbilda fler AT-läkare. Regionen ska även garantera god finansiering och utbildning av fler ST-läkare. Sjuksköterskors specialisering ska ske på betald arbetstid inom bristspecialiteter. Kliniska utvecklingsår ska införas för fler yrkesgrupper för en trygg start i arbetslivet.

Liberalerna vill öka den nationella samordningen. Vi vill ge patientorganisationerna en tydligare roll i forskningen och tror på utveckling genom kollegial granskning (peer reviews, audits) där sakkunniga ger kloka råd om hur vården kan utvecklas och förbättras.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.