VÅR POLITIK:

  • Avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter, men också exempelvis kuratorer och mentorer.
  • Låt lärarna göra karriär med fler karriärtjänster och kvalitativ fortbildning i yrkeslivet.
  • Nej till det kommunala lönekriteriet i Uppsala som sätter kvantitet före kvalitet.

UNDERVISNING TAR TID

Den viktigaste faktorn för att barn och unga ska lyckas i skolan är skickliga lärare. Det är framförallt sant för barn och unga med särskilda behov och förutsättningar. Därför måste lärare ges tid för att planera undervisning av bra kvalitet och för att ge feedback till sina elever. Lärande går inte att snabbspola fram och därför är nyckelordet i vår politik tid.

AVLASTA LÄRARNA MED LÄRARASSISTENTER

Idag faller vissa arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis tillhör läraryrket ändå på lärare och stjäl tid. Det rör sig framförallt om administration, som att registrera frånvaro eller planera klassutflykter, men även elevhälsa och vissa föräldrakontakter. Liberalerna satsar på att anställa 18.000 lärarassistenter nationellt för att avlasta lärarna i detta. Det skulle till exempel innebära 343 lärarassistenter i Uppsala, 75 i Enköping och 33 i Tierps kommun.

GÖRA KARRIÄR OCH FORTBILDA SIG

Med fler kolleger i olika yrkeskategorier och ordentligt med tid för sina arbetsuppgifter blir läraryrket mer attraktivt. En annan viktig faktor i läraryrkets attraktionskraft är givetvis lönen. Liberalerna vill fortsätta att satsa på fler karriärtjänster med tydliga uppdrag för lärare i för-, grund- och gymnasieskolan. Förstelärartjänsten ska införas även i förskolan.

FIXA UPPSALAS FÖRSKOLOR

Förskolan lider dessvärre också av personalbrist. Oftast är det planeringstiden som får styrka på foten. Många medarbetare stressar eller i värsta fall bränner ut sig. För att öka tiden till planering vill Liberalerna se mindre barngrupper per förskollärare för barnens och stressnivåns skull. Skillnaden mellan förskollärare och barnskötare ska bli tydligare. Båda behövs förstås, men förskollärarna ska ha utrymme att fokusera på sin pedagogiska verksamhet och barnskötarna på omsorgen. Det ska finnas förstelärartjänst även för förskollärare.

ÖKAD UNDERVISNINGSTID SKA INTE VARA ETT LÖNEKRITERIUM

I ett försök att lyfta Uppsalas skolor har kommunen infört ett lönekriterium för lärare som går ut på att den som undervisar mer ska få mer i lön. Att undervisa mer kräver emellertid att läraren i fråga får tid för planering och efterarbete. Som det ser ut idag finns inte någon sådan tid. Lönekriteriet premierar kvantitet före kvalitet och stressar de lärare som vill göra ett ordentligt jobb för varje elevs skull. Det är inte för intet som de båda lärarfacken talar om “lärareffekten”.

Läs mer:

 

 

Har du frågor eller är nyfiken på mer? Följ oss på Facebook!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.