Politik för människor med funktionsnedsättning handlar om frihet. Offentlig miljö, inklusive kollektivtrafik, ska vara till för alla. Funktionshindrade som betalar resor till och från Daglig verksamhet betalar idag fullpris för ”vanlig” kollektivtrafik. Färdtjänstresenärer får ingen rabatt då de tar buss eller pendeltåg för vissa sträckor eller vid gott väglag. Detta är ojämlikt. Kostnader för färdtjänst eller resor till Daglig verksamhet ska ge fria resor med buss och pendel. Det gör livet lite friare och mycket mer jämlikt. Regionen ska hjälpa till med att skapa ett mer jämlikt samhälle och bli en bättre arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill skapa ett ledande centrum för behandling, stöd och forskning inom rehabilitering och habilitering. Vi vill även utöka habiliteringens specialiserade husläkarmottagning. Barn som har en specialiserad husläkare ska kunna behålla samma läkare i vuxen ålder. Patienter och brukare måste få större inflytande. Familjer vet var barn med funktionsnedsättning bör få sin habilitering. Brukare känner sina egna habiliteringsbehov. Därför vill vi införa vårdval för habilitering.

Familjer med barn med funktionsnedsättning kan behöva omfattande kontakt med regionen. Vid skolstart övergår delar av habiliteringsansvaret från regionen till kommunen, när barnet blir vuxet övergår även kvarvarande hjälpmedel. Vi vill erbjuda samordnare och utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta för barnen och deras föräldrar.

Sjukvårdsinformation ska anpassas och finnas tillgänglig för alla. Tolkhjälp ska finnas lätt tillgänglig. Personal ska ha god kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Vi vill öka kunskapen om ADHD och autism i hela vårdkedjan.

Patienterna och forskningen behöver en professur i rehabiliteringsmedicin. Vi vill därför inleda dialog med Uppsala universitet om att stötta inrättandet av en sådan professur.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.