VÅR POLITIK

  • Primärvården ska kunna identifiera vilka som vårdar en anhörig och som inte mäktar med eller behöver stöd.
  • Ett nationellt centrum för anhöriga med en stödtelefon att ringa till dygnet runt.
  • Utveckla rutiner för hur sjukvården ska möta anhöriga barn till kroniskt sjuka eller bortgångna föräldrar.
  • Förbättra kontakten mellan anhöriga och vården genom vårdlotsar och anhörigstödjare.

 

IDENTIFIERA ANHÖRIGVÅRDARE

När inte kommunikationen mellan kommunen och regionen fungerar är det anhöriga som hamnar i kläm. De anhöriga får sköta vård och agera sambandscentral för den familjemedlem som har blivit sjuk. Det är inte rätt. Den som vårdar en nära anhörig måste själv få stöd och hjälp för att klara sig igenom situationen. För att ge stöd behöver primärvården bli bättre på att identifiera vem som är anhörig och huruvida den behöver stöd i sin situation. 

VAR FJÄRDE ANHÖRIG BLIR SJÄLV SJUK

Liberalerna vill stödja anhöriga till svårt sjuka på bästa möjliga sätt. Det vill vi göra genom anhörigstödjare i Regionens regi. Anhörigstödjare ska fånga upp och se anhörigvårdare, som många gånger själva hamnar i kläm. Var fjärde bli själv sjuk under tiden som den vårdar en anhörig. Det säger oss att kontaktvägarna mellan anhöriga och sjukvårdspersonal måste bli bättre.

VÅRDLOTS, STÖDTELEFON OCH EKONOMISKT STÖD

Vi vill att anhörigstödjare ska se och fånga upp de som vårdar en närstående och som själva tycker att det är tungt. Anhörigstödjare och vårdlotsar ska hjälpa de anhöriga med vårdkontakter och mot oro för att avlasta. Det ska vara möjligt att komma i kontakt med andra i samma situation. Vi vill se ett nationellt anhörigcentrum med en dygnetrunt-stödlinje som anhöriga kan ringa in till. Anhöriga ska också få ett förstärkt ekonomiskt stöd. 

HJÄLP TILL ANHÖRIGA BARN

Barn till kroniskt sjuka föräldrar eller barn i sorg måste upptäckas av primärvården så att de kan få hjälp. Att synliggöra barn i kris eller sorg och ge stöttning kan vara skillnaden mellan att klara att gå vidare eller fastna i svårigheter att hantera det som hänt. Liberalerna identifierar att rutiner kring hjälp till dessa barn idag inte finns och vi behöver därför snarast upprätta rutiner för hur vi ska hjälpa anhöriga barn. 

INGA MER ENSAMMA SJUKHUSVISTELSER

Bristande social nätverk eller dåliga svenskkunskaper kan göra sjukhusvistelsen lång och ensam eller orsaka att en enstaka anhörig går med konstant dåligt samvete över när senaste besöker var. En fikastund eller en stund med ett sällskapsspel kan vara räddningen. Vi vill släppa in frivilligorganisationer och ideella föreningar som erbjuder sällskap åt patienter för en stund. Det kan röra sig om en pratstund, fika eller sällskap vid måltiden. För sjuka barns räkning vill vi ge sovplats för minst en förälder i all barnsjukvård. 

LÄS MER

Mer om att vara anhörig i vårt valprogram. 

Alliansens politik för mer resurser i regionens sjukvård. 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.