Över 100 000 vårdskador inträffar varje år i Sverige. Skadorna skapar ca 630 000 extra vårddygn och kostar nära fem miljarder. 3000 skador bidrar till dödsfall. Målet måste vara nolltolerans, inte minst genom attitydförändringar och arbete mot antibiotikaresistens. Ett effektivt sätt att minska resistensspridning är att ge alla patienter möjlighet till eget rum. Infektionsmottagningen ska vara öppen nattetid för att minimera smittrisk på akutmottagningen.

God läkemedelshantering och användning är central för säker vård. Multisjuka patienter skadas oftare i vården. Övermedicinering ökar sjuklighet. Fler läkemedelsgenomgångar sparar vårddygn.

Varje misstag i sjukvården är ett för mycket. Alla händelser ska följas upp. Lex Maria-anmälningar ska följas upp i samtliga verksamheter, inte bara där händelsen inträffade. Patientnämndens ärenden ska regelbundet följas upp och förbättringar genomföras. Möjligheterna för patienten att se vem han eller hon pratar med behöver öka.

Vi vill öka kunskaperna i geriatrik, äldrehälsa och om demens, vår vanligaste dödsorsak. Rutiner ska garantera information och god planering när patienter rör sig mellan vårdformer eller mellan region och kommun. E-hälsa ger säkerhet. Fax har ingen plats i sjukvården.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.