En progressiv och ekonomiskt ansvarsfull styrning av regionen är grundläggande för att människor ska få den välfärd de efterfrågar och finansierar via skattemedel. Starka finanser ger regionen en buffert i orostider och gör att vi kan värna om och satsa på välfärden.

En aktiv näringspolitik ska vara en angelägenhet för alla beslutsfattare i regionen. Regionen ska ha en positiv inställning till företagande. Samtidigt vill Liberalerna att lagen om offentlig upphandling ska användas så att skattemedlen används effektivt. Våra upphandlingar ska präglas av social, miljömässig och etisk hållbarhet.

Avtal med utförare ska följas upp och utvärderas. Tydlighet gynnar såväl skattebetalarna som näringslivet. En stor del av Uppsala läns befolkning består av människor från andra delar av Sverige och världen, vilka har valt eller nödgats att bo, studera och arbeta här. Det är en stor fördel för länet att ha en sådan attraktionskraft och mångfald. Det entreprenörskap som finns bland utlandsfödda måste tas tillvara. Meddelarfriheten ska gälla all offentligt finansierad välfärdsverksamhet, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Samma höga krav ska ställas på all välfärdsverksamhet, oavsett utförare. En skarp tillsyn är viktig för alla, men allra viktigast för dem som själva inte kan göra sina röster hörda.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.