Rehabilitering kan vara helt grundläggande för att kunna leva ett gott liv. För både sjukvård och patienter är det ett långsiktigt åtagande där individens förutsättningar och motivation spelar stor roll.

Liberalerna vill skapa ett ledande centrum för rehabilitering och habilitering på Kungsgärdet där verksamheter lär av varandra. Det tror vi bäst tar tillvara varje patients fulla potential. Patienterna har dessutom allt att vinna på mer forskning och utveckling av nya rehabiliteringsmetoder, och vi vill därför inleda dialog med Uppsala universitet om att stötta inrättandet av en professur i rehabiliteringsmedicin.

Patienter och brukare måste få större inflytande över sin egen behandling. Därför vill vi införa vårdval för även specialiserad rehabilitering. Det tror vi ger friskare patienter.

Kronisk sjukdom eller skada medför ett nytt liv för hela familjen, och försummade anhöriga är morgondagens patienter. Därför behöver vi ta god hand om anhöriga. Liberalerna vill avlasta patienter och anhöriga genom att låta patienter med stort vårdbehov få en vårdsamordnare.

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.