KLIMATET BEHÖVER MER EU

Det sista som behövs för att rädda vårt klimat är protektionism och nationalism. Vetenskap, fakta och teknikutveckling drivs på av en öppen marknadsekonomi, frihandel och internationellt samarbete. EU måste vara en garant för ett fungerande klimatsamarbete i Europa. Bara på det sättet kan vi sprida klimatsmart teknik, forskning och handelsvaror över de landsgränser som binder nationalister, men inte klimathotet.

RÄDDA HAVEN

Läkemedel, kemikalier och plast hör inte hemma i våra hav eller på våra stränder. I regionen har vi flera kommuner på kusten som vet hur viktigt det är med rena stränder. Liberalerna vill att stränderna återkommande ska rensas från skräp med hjälp av statliga medel. Östersjön hotas som mest akut av övergödning med fosfor och kväve från handelsgödsel. Det måste straffa sig att bidra till det och därför vill vi införa en ny läckageskatt. Östersjön är klassat som särskilt känsligt havsområde och därför måste vi ta krafttag nu när läget är akut.

GRÖN SKATTEVÄXLING HEMMA OCH I EU

Parisavtalet slår fast att den som smutsar ner ska betala för det. Det ska löna sig att arbeta och straffa sig att bidra till miljöförstöring. Vi vill se en grön skatteväxling där den som arbetar får mer kvar i plånboken efter skatten dragits och där den som smutsar ner får betala för sig.

Exempel på jobbskatter som ska växlas bort är värnskatten och höjd gräns för statlig inkomstskatt till 44 000 kronor. Miljöskatter som i utbyte ska växlas upp är läckageskatt på handelsgödsel i jordbruket, skatt på fossila bränslen och plastskatt. Den gröna skatteväxlingen vill vi också ska ta sig uttryck genom en gemensam koldioxidskatt och flygskatt inom EU, samtidigt som vi reformerar handeln med utsläppsrätter.

FOSSILFRI EL

Tillförseln av el till ditt hem eller företag ska vara fossilfri och stabil oavsett väder eller vind. Liberalerna vill värna och utveckla Sveriges klimatsmarta mix av kränkraft, vattenkraft och förnybart. Det är marknaden och teknikutvecklingen som ska driva på det förnybara och därför säger vi nej till stora subventioner som snedvrider konkurrensen.

Vi ska slopa skatten på egen solel som produceras och konsumeras på ett och samma ställe. Det ska utredas om det är möjligt att införa rot-avdrag för installation av solceller på nya villor. För den som vill sätta solpaneler på sitt eget villatak ska det vara möjligt i princip utan bygglov från kommunen.

VI STÄLLER OM REGIONEN

Regionen har ett särskilt ansvar för varor som används inom hälso- och sjukvård och har ett ansvar för hela livscykeln hos engångsvaror. Miljöaspekten måste grundläggande när bygg- och renoveringsprojekt genomförs med exempelvis energieffektivisering av lokaler. Gods- och varutransporter ska ge minsta möjliga miljöpåverkan. I det dagliga arbetet i regionens verksamhet ska digitala möten uppmuntras och tjänsteresorna vara klimatsmarta. Vi vill vara den region som tar ledartröjan vad gäller miljöfrågor och som tar ansvar för miljö och klimat.

En viktig del i att bli en fossilfri region är att fler kör elbil och olika former av laddhybridbil. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ska därför främjas i samarbete med olika aktörer i hela regionen. 

KLIMATSMART UPPHANDLING OCH VEGONORM

Liberalerna vill upphandla ekologiskt och närproducerat där det ger störst miljövinster. Liberalerna anser att Regionen borde vara föregångare och försöka minska köttkonsumtionen. Verksamhet i regionens och kommunernas regi, exempelvis skolorna, ska servera vegetariskt och fisk som norm med kött som tillval. Matsvinnet måste minska och det svinn som ändå uppstår ska gå till produktion av biogas. 

LÄS MER:

HAR DU FRÅGOR ELLER ÄR NYFIKEN PÅ MER? FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.