VÅR POLITIK:

  • Låt sjuksköterskor ägna sig åt det de är utbildade för.
  • Rekrytera mer kompetens från hela regionen, framförallt medicinska sekreterare för att avlasta sjuksköterskorna.
  • Satsa på digitala och smarta lösningar.
  • Mer fokus på arbetsvillkor, lön, karriärsmöjligheter och forskningstid.

TA PERSONALENS VILLKOR PÅ ALLVAR

Personalen är vår viktigaste tillgång. Liberalerna vill se ett antal förbättringar i arbetsvillkor för vårdpersonalen i regionen. Ingen ska känna press att jobba övertid för att klara en ohälsosam arbetsbörda. Idag plockas extern hyrpersonal in för att fylla luckor i schemat, eftersom de rödgröna valt att avskaffa den interna personalpool som initierades på förslag från Liberalerna. Vårdens kvalitet och kontinuitet ska inte vara beroende av extern hyrpersonal. I vården behövs helt enkelt fler kollegor som kan investera sina arbetstid i omsorg istället för i byråkrati.

MINSKA DET ADMINISTRATIVA KRÅNGLET

Att ställa krav är att bry sig, men bara krav som baserar sig på evidens är av godo. Den administration som är nödvändig ska i så stor utsträckning som möjligt skötas av medicinska sekreterare med kompetens för det. För att frigöra legitimerade sjuksköterskor och läkares tid krävs fler som är utbildade i just vårdadministration.

LYSSNA PÅ PERSONALEN OCH GRANSKA LEDARSKAPET

När vårdpersonal kommer med förbättringsförslag om arbetet eller arbetsmiljön ska det tas på allvar. Medarbetare måste kunna utmana dåliga regler och oskäliga arbetsbördor. Därför anser Liberalerna att även den som granskar ska granskas. Vårdens ledning ska stå under tillsyn av sakkunniga. Arbetsmiljöverket bör ge rådgivning till regionen som arbetsgivare och verkets uppdrag ska skärpas. På det sättet stärker vi de anställdas röst och ställning på arbetsplatsen.

ÅTERANSTÄLL PERSONAL SOM SLUTAT

Vi vill lyssna på personalen för att förstå varför så många erfarna sjuksköterskor har lämnat Akademiska. Vi vill förstå gundorsaken och hitta lösningar som gör att vi kan återanställa personal som lämnat Akademiska. Vi tror på ökat inflytande över schemaläggningen. Stora förändringar i schema ska ske i samråd med företagshälsovården.

KARRIÄRSMÖJLIGHETER FÖR FLER

Det är rimligt att den som har mest erfarenhet också har en högre lön än en nyanställd inom samma yrkesgrupp. Löne- och kompetensutveckling är grundläggande. Under en livstid ska lönen för en sjuksköterska fördubblas. Fler ska ha möjlighet att göra karriär inom vården. Sjuksköterskor inom bristområden ska kunna specialistutbildas på arbetstid. Dessutom ska regionen anställa fler personer med funktionsnedsättning och satsa på att att utländska utbildningar valideras snabbare.

DIGITALISERING GÖR JOBBET SMIDIGARE

Pappershögarna ligger kvar inom sjukvården. Vårdpersonalen lägger enormt stor tid på journalsystem, intyg, manuellt pappersarbete, provbeställningar, tidsbokningar, spring mellan arbetsstationer, logga in och ur olika system. Mer än en tredjedel av arbetstiden kan ätas upp att frustrerande administration. Liberalerna ser lösningen på det i digitaliseringen. Smarta larm, mobila vårdenheter och mer digitaliserad dokumentation ska skära ner på tidskrävande krångel och göra jobbet enklare för de anställda.

LÄS MER: 

Alliansen om arbetsgivarpolitiken på Akademiska. 

Läs mer om varför hyrpersonalen ska bort. 

Mer om det skadliga administrativa krånglet i sjukvården. 

Lina Nordquist (L) om hur Region Uppsala blir en attraktiv arbetsgivare. 

Satsningar på primärvård och personal. 

Har du frågor eller är nyfiken på mer? Följ oss på Facebook!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.