VEM DU ÄN ÄR

Din bakgrund ska inte avgöra din framtid. Det är ett grundläggande liberalt ställningstagande. Den som ska avgöra din framtid är du. Kvinna eller man, infödd eller invandrare, rik eller fattig – i ett liberalt samhälle ska du ges möjligheter att skapa det liv du själv vill ha. Du ska bemötas som individ och skola, vård och annat stöd ska anpassas efter dig och dina behov.

SPRÅKET ÄR NYCKELN

Språket är nyckeln för lyckad integration. Utan språket förstår du inte samhället du lever i fullt ut, och kan inte delta på samma villkor som alla andra. Du blir utanför. I fikarummet på jobbet, på BVC eller på föräldramötet. Det handlar om frihet och självbestämmande. Att helt enkelt inkluderas i det svenska samhället och växa som människa.

INDIVIDUELLA LÖSNINGAR

SFI-undervisningen måste individanpassas mer. En akademiker och en analfabet har helt olika förutsättningar att lära sig svenska. Idag hoppar många av eller fastnar allt för länge i SFI-studier. Deltagandet måste öka men det räcker inte att bara sitta av tiden i klassrummet. Det är betydligt bättre att jobba eller praktisera och dagligen träna svenska än att sitta i skolbänken utan resultat. Därför är det viktigt att samarbetet med näringslivet ökar så att alla får en möjlighet att lära sig språket utifrån sina egna grundkunskaper.

SPRÅK ÄR MAKT, FRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Barn som kan svenska har lättare att klara av skolan och bättre förutsättningar för att sedan förverkliga sina mål och drömmar. Vi vill även att fler utrikesfödda kvinnor lär sig svenska för att sedan komma in på arbetsmarknaden och som självständiga individer bli mer delaktiga i samhället. Vi vill att det svenska språket ska gå som en röd tråd från första dagen i Sverige till medborgarskapet.

ÄVEN FÖRÄLDRALEDIGA SKA LÄRA SIG SVENSKA

Det måste finnas möjlighet att lära sig svenska även för de som är föräldralediga. Därför måste vi utveckla fler möjligheter till svenskundervisning för kvinnor med mycket små barn, så kallad ”Svenska med baby”. Liberalerna vill också se fler timmar i förskolan för barn till arbetslösa, föräldralediga och nyanlända. Det ökar möjligheterna för kvinnor att ta del av SFI och lära sig språket.

RÄTT TILL TOLK

Den som ännu inte behärskar svenska tillräcklig bra för att göra sig förstådd ska ha rätt till tolk i kontakt med svenska myndigheter. Idag är det vanligt att barn vars föräldrar inte behärskar svenska måste agera tolk i myndighetskontakter. Liberalerna anser att barn inte ska behöva bära det ansvaret.

Läs mer:
https://www.liberalerna.se/politik/integration/
https://www.liberalerna.se/politik/sfi/
https://www.liberalerna.se/politik/svenska-spraket/

Vår politik:

  • Språket är nyckeln. SFI på arbetsplatser ger språk och kontakter
  • Individanpassade SFI-studier.
  • Utveckla fler möjligheter till svenskundervisning för kvinnor med små barn, till exempel ”Svenska med baby”.
  • Rätt till tolk för de som inte behärskar språket än – barn ska inte behöva tolka åt sina föräldrar.

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.