VÅR POLITIK: 

Stöd till barn och elever med särskilda behov, utan undantag.

Mer generös tilldelning av tilläggsbelopp för stöd till de elever som har mycket stora särskilda behov.

• Uppmuntra och ge stöd till de lärare som vill vidareutbilda sig till speciallärare.

Fler särskilda undervisningsgrupper.

 

UTBILDING ÖPPNAR DÖRRAR

Klassresan börjar i klassrummet. En bra utbildning öppnar möjligheter till ett liv som var och en själv bestämmer inriktningen på. Men en bra utbildning får inte vara förunnad endast de elever som har lätt för sig. Var och en, varje unge, ska i ett liberalt samhälle få en bra utbildning.

UTEBLIVET STÖD

Många elever får idag inte det stöd som behövs för att de ska klara skolan. Det kan bero på resursbrist, att skolorna helt enkelt inte anser sig ha råd att ge elever särskilt stöd i den utsträckning som behövs. Det kan också bero på brist på kompetenser, som exempelvis speciallärare eller specialpedagoger. Det måste vi ändra på. Varje unge ska få det stöd hen behöver.

FLER SPECIALLÄRARE OCH MINDRE ELEVGRUPPER

Under många år fanns ingen speciallärarutbildning. När Liberalerna styrde utbildningsdepartementet under förra mandatperioden öppnades den på nytt. Nu måste lärare som vill vidareutbilda sig stöttas. Vi har stora behov av speciallärare och Uppsala kommun bör ta ansvar för att fler utbildar sig genom att garantera lönepåslag och nedsättning av tjänsten under utbildningen. Dessutom behöver vi mindre elevgrupper med speciallärare för de elever som behöver extra mycket stöd. 

OLIKA FUNKTIONSVARIATIONER KRÄVER OLIKA STÖDINSATSER

Bristen på rätt stöd gäller så väl elever med funktionsvariationer som autism som barn med dyslexi eller utvecklingsstörning. Som liberaler kan vi inte acceptera att inte alla barn får goda möjligheter till en utbildning. Olika funktionsvariationer kräver olika stödinsatser, och individer med samma funktionsvariation kräver också olika stödinsatser. Skolan ska anpassa sig efter var och ens behov, och se till att varje elev erbjuds rätt stöd.

GENERÖSARE TILLÄGGSBELOPP

Under den rödgröna styrningen i Uppsala har det blivit svårare att få tilläggsbelopp för elever med stora funktionsvariationer, vilket leder till att skolor gör så gott de kan, men inte tillräckligt. Föräldrar, lärare och rektorer vittnar om behov som inte går att tillgodose för att pengarna inte finns. Skolor som fokuserar på elevgrupper med vissa funktionsvariationer har fått lägga ned delar av sin verksamhet för att det är omöjligt att få ihop verksamheten på de pengar kommunen beviljar. Det måste vi ändra på. Vi vill vara generösare med tilläggsbelopp.

SÄRSKILDA UNDERVISNINGSGRUPPER

Inkludering är i grund och botten någonting positivt. Men för den elev som behöver ska en särskild anpassad undervisningsgrupp finnas tillgänglig i högre utsträckning än idag. Den som behöver mer lugn kring sig ska få det. Liberalerna vill se särskilda elevgrupper med speciallärare som kan fokusera på att ge det extra stöder som behövs. Det gör mer skada än nytta att låta dessa elever fortsätta vara med i undervisningen i större elevgrupper. Det som behövs är tid och duktiga speciallärare. 

SÄRBEGÅVADE ELEVER

Varje elev ska få utmaningar utifrån den nivå de befinner sig på. Det gäller också barn som ligger långt fram kunskapsmässigt och är särbegåvade. Vi har föreslagit att vissa förstelärare ska ha detta som särskilt uppdrag och det håller vi fast vid. Inget barn ska behöva tröttna på skolan för att den inte är tillräckligt utmanande. 

Läs mer på:

Liberalernas skolpolitiska program Skolstart. 

Om att ge funktionsnedsatta barn rätt stöd i skolan. 

Om modersmålsundervisning i skolan och varför det är viktigt. 

Mer om särbegåvade barn i skolan. 

Rädda Kajans friskola!

Har du frågor eller är nyfiken på mer? Följ oss på Facebook!

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.