Se alla

Avsiktsförklaring Uppsala läns förbundsstyrelse

I vår vision finns ingen plats för Sverigedemokraterna

Lördag 24 november 2018

Vi befinner oss i ett tufft parlamentariskt läge efter valet där inget av de traditionella blocken fick majoritet. Liberalerna Uppsala län har förtroende för partiledaren Jan Björklund, landsmötets och riksdagsgruppens ställningstagande att Sverigedemokraterna inte ska ges inflytande över svensk politik. Ett ställningstagande som stämmer väl överens med det beslut som vårt landsmöte fattade 2017.

Partiet på riksnivå bör fortsätta hantera regeringsfrågan på ett ansvarsfullt sätt och ha Sveriges bästa för ögonen. För oss Liberaler handlar det om att kunna vara relevant och kunna göra skillnad i svensk politik. I den visionen ser vi ingen plats för Sverigedemokraterna vare sig som stödparti eller i någon regering. Vi anser att Liberalerna inte ska medverka till att en regering tillträder där Sverigedemokraterna får inflytande.

Denna text är en avsiktsförklaring som är tagen av Liberalerna i Uppsala läns förbundsstyrelse.

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L)
Länsförbundets ordförande, Uppsala län
072-227 02 37