Om Malin

Vi liberaler sätter vården främst i regionpolitiken. Som regionråd vill jag arbeta för att
barn inte ska behöva vänta för länge för att få komma till barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Det är till exempel oacceptabelt att BUP i Tierp och Östhammar har stängt. Jag
vill också satsa på vår viktigaste resurs – personalen. Vi måste lyssna på de
sjuksköterskor som har lämnat sjukvården och ta reda på varför de lämnat Akademiska
sjukhuset. Det är viktigt att personalen stannar, och vill stanna, för att få en trygg och
kontinuerlig vård för både patienter och personalen. Liberalerna sätter vården,
patienten och personalen i främsta rummet.