På grund av omständigheterna beslutade förbundsstyrelsen att flytta fram förbundets årsmöte till den 19 juni.

Motioner till årsmötet ska, för att upptas till behandling, ha inkommit till förbundet senast lördag 2 maj (sex veckor före mötet).
Skicka era motioner till ordförande Malin Sjöberg Högrell: malin.sjoberg@liberalerna.se

Är du intresserad av en post eller vill du nominera någon till förbundsstyrelsen? Maila i så fall nomineringskommitténs ordförande till Jenny Gavelin: jenny.gavelin@liberalerna.se

Förslag till föredragningslista, förbundsstyrelsens övriga förslag, motioner, förbundsstyrelsens yttranden över motionerna och verksamhetsberättelsen kommer att skickas ut senast lördag 4 april (två veckor före årsmötet).

Vänligen besök medlemsappen för alla möteshandlingar.