Se alla

Överväg följande till partiledare

Förbundsstyrelsen Liberalerna i Uppsala län beslutade vid sitt sammanträde den 21 mars att lämna ett förslag till partiledare för Liberalerna.  

Fredag 22 mars 2019

Vi befinner oss i en föränderlig tid med ett hårdnande samtal- och samhällsklimat. Ytlig politik kommer på bekostnaden av vad det svenska folket egentligen vill ha vilket är genomtänkt politik. Den offentliga debatten behöver därför en person med förmågan att bryta denna trend.

Liberalerna befinner sig i en tidpunkt som kräver en partiledare med en ordentlig framtidstro som vågar att stå för nyanserade politiska lösningar. Vi behöver en person som kan försvara individens frihet, individens rätt till möjligheter och som innehar den oböjliga idén att vi var och en är alla individer.

Valberedningen har uppmanat förbunden att inkomma med flera tänkbara namn, därför har förbundsstyrelsen i Uppsala län beslutat att skicka in följande namn till valberedningen: Christer Nylander, Erik Ullenhag, Cecilia Wikström och Lotta Edholm.  

“Christer, Erik, Cecilia och Lotta har förmågan att leda Liberalerna in i framtiden. De har en liberal kompass som behövs för att styra partiet i rätt riktning. De är kunniga, inlyssnande liberaler som alltid driver viktiga socialliberala frågor i ett samhälle som behöver och kräver allt mer socialliberala svar”, säger Malin Sjöberg Högrell.

Uppsalas förbundsstyrelse hoppas att Christer, Erik, Cecilia och Lotta väljer att kandidera till partiledare och vi ser fram emot att få träffa dem på en utfrågning i början på juni.

För mer information:

Malin Sjöberg Högrell (L)
Ordförande Liberalerna Uppsala län
072-227 02 37