Se alla

Nu kortas köerna till BUP!

80 procent av patienterna får sitt besök inom 30 dagar, för omkring ett år sen fick enbart cirka 25 procent sitt besök inom 30 dagar.

Fredag 3 april 2020

– Att förbättra tillgängligheten till BUP är en prioriterad fråga för oss. Att barn och ungdomar får ett första besök så snart som möjligt är viktigt och det är glädjande att köerna nu kortas, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L)

Tack vare ändrade arbetssätt och tydligare patientprocesser har det här blivit möjligt.

Lyssna inslaget på SR här: https://sverigesradio.se/artikel/7445897