Vården måste vara trygg för alla, även personalen

För oss är vården, patienten och personalen i främsta rummet

Sedan valet har vi i Region Uppsala och i Riksdagen....

• Påbörjat arbetet för en stärkt och mer tydlig vårdkedja för barn och vuxna med psykisk ohälsa. Köerna till BUP ska bort!
• Arbetstidsmodeller som är mer anpassade till medarbetarnas behov på Akademiska.
• Ansvar för fler typer av planerade operationer på Lasarettet i Enköping.
• Stärkt primärvård under kommande år med nya Vårdcentrum för en effektiv vård närmare patienten.
• Ekonomi i balans på Akademiska genom en treårig plan för att få bort underskottet.

• Kunskap ger möjligheter. Tack vare Liberalerna prioriterar statsbudgeten skolan, avlastning för lärare och höjt FoU-avdrag för forskande företag.
• Frihet för alla. Nu motarbetas hedersrelaterat förtryck. Snart genomför vi en primärvårdsreform som stärker patienter och anställda.
• Företagare bygger välfärd. Vi gör det billigare att anställa, så att fler får jobb. Värnskatten avskaffas så att fler flyttar hit.
• Klimatet väntar inte. En elektrifieringskommission påskyndar elvägar och ellastbilar.

Nyheter från Liberalerna riks:

28 juli 2020

Möjliggör ny kärnkraft i Sverige

Liberalerna presenterade idag en rad förslag för att säkerställa att det är praktiskt möjligt att bygga nya reaktorer i Sverige och att en ansökan om att bygga en reaktor hanteras effektivt av myndigheterna. Det är en förutsättning för att kostnadseffektivt kunna utveckla energisystemet så att klimatmålen kan nås utan att leveranssäkerheten äventyras. Därför föreslår vi…

26 juli 2020

Nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning

Nyamko Sabuni skriver tillsammans med Ulf Kristersson i DN debatt om att nästa generations kärnkraft kräver ny lagstiftning. Ren, konkurrenskraftig och leveranssäker svensk el är en förutsättning för välfärd, jobb och klimatomställningen och därför behöver Sverige kärnkraften. Vi föreslår att göra lagändringar för att förbereda så att det ska finnas möjlighet att bygga modern kärnkraft i framtiden. Ta bort…

21 juli 2020

Språket är biljetten in i svenska samhället

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Insatser som utvecklar språket måste sättas in så tidigt som möjligt, inte minst för barn som inte är födda i Sverige. Svenska språket är biljetten in i det svenska samhället och det måste finnas ett…

16 juli 2020

Sabuni- ”Låt oss försöka igen”

Nyamko Sabuni uppmanar idag Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna att återigen tillsammans sätta sig vid förhandlingsbordet och återuppta migrationsförhandlingarna. Det krävs en bred förankrad parlamentarisk överenskommelse för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik och därför vill Liberalerna se att dessa fem partier gör ett nytt försök i att komma överens om en human flyktingpolitik.…

14 juli 2020

Minska trångboddheten: Ny folkräkning, nya mål och nytt mått på trångboddhet

De sociala problem trångboddheten skapar har blivit särskilt tydliga under coronapandemin. Utsatta områdena drabbades snabbast av dödsfall och riskgrupper som bor trångt har svårt att skydda sig själva från att bli smittade. Trångboddheten skapar även andra sociala problem. Som ett led i arbetet att inte ha några utsatta områden 2030 krävs politiska reformer mot trångboddheten.…

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ledande liberaler

Malin Sjöberg Högrell Malin Sjöberg Högrell
Regionråd, ordförande för länsförbundet Uppsala län
Mejla Malin

Sjukvård framför allt

Sjukvård Måste vara en attraktiv arbetsplats

Ungdomspsykiatri Alla ska ha samma rätt till god vård i tid

Hälsovård Att födas ska vara en god start på resten av livet

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.